Kennismakingsgesprek gratis (max. 45 minuten)    
     
Intakegesprek   60 minuten   €    50
     
Coachgesprek   60 minuten   €    80
     
Aanbevolen traject:
Intakegesprek + 5 coachgesprekken
(i.p.v. € 450)
  €  400
     
Wandelcoaching        60 minuten   €    90
     
Intakegesprek + 4 coachgesprekken + 1 wandelcoaching
(i.p.v. € 460)
  €   410
     
Coachgesprek op afspraak (locatie nader te bepalen).    
     
Betaling dient plaats te vinden alvorens coaching van start gaat.
Gelieve contant voor het coachgesprek af te rekenen of bedrag vooraf over te maken op
IBAN rekeningnummer NL95 ABNA 0453 6473 83 t.n.v. P.E. Ruhl-Unkel Arnhem
o.v.v. naam en datum coachgesprek